Potřebujete poradit ? Zavolejte nám 485 106 003 info@ok-sport.cz
Zpět na stránky prodejny

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ujednání

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ok-sport.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Všechny ceny uváděné na www.ok-sport.cz jsou včetně DPH a všech poplatků (recyklační).

2. Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Internetový obchod ok-sport.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu ok-sport.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Dodací podmínky
Expedice objednaného zboží je uváděna u jednotlivých produktů, pokud je objednaný produkt skladem je jeho expedice během 1-2 pracovních dní a přesný termín doručení je poté závislý na České poště nebo spediční firmě. Pokud zboží není skladem je odesíláno během 2-5 dnů od obdržení objednávky, zákazník je vždy informován. Ve výjimečných případech kdy je produkt vyprodán i u výrobce proběhne odeslání během cca 4 týdnů - budete samozřejmě průběžně informováni, tato skutečnost je uváděna i u jednotlivých produktů. Od provozovatele systému eShopu dostanete potvrzující e-mail, že objednávka byla přijata. Druhý e-mail dostanete od obchodníka, v němž budou informace ohledně expedice zboží, popřípadě data k bezhotovostnímu převodu. V případě stornování objednávky, nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) Vám bude nabídnuto náhradní řešení. Jestliže žádný e-mail nedostanete do 24 hodin, znamená to, že Vaše objednávka neprošla systémem – kontaktujte nás prosím na mobil: 603 230 762, e-mail: info@ok-sport.cz. Objednávat lze samozřejmě také e-mailem, telefonicky.

Poštovné a balné

1. Při platbě zboží dobírkou, Vám bude připočteno poštovné ve výši 150,- Kč, balné neplatíte!

2. Při platbě bankovním převodem je poštovné jen 100,- Kč, balné neplatíte!

3. V případě, že se jedná o Bazarové zboží účtujeme poštovné 200Kč.

4. Pokud je objednáváno zboží nad 2000 Kč je poštovné ZDARMA! Neplatí u bazarového zboží.

Platební podmínky

1. Dobírkou

2. Příkazem k úhradě z Vaší banky

3. Veškeré zboží je I. jakosti a bezvadné. U všech výrobků je v zásilce přibalen papírový paragon o koupi zboží. Jako paragon o koupi zboží či pro případné reklamace slouží také zaslaný email. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Cena plnění je dle příslušné objednávky a dle platného ceníku prodávajícího v termínu přijetí objednávky. Nároky kupujícího z titulu opožděné dodávky jsou vyloučeny. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Potvrzením objednávky z naší strany vzniká mezi námi a zákazníkem řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníku.

4. V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující v souladu s §53 odst.6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy a to nejpozději do 14ti dnů od převzetí. Zboží při vrácení musí být v bezvadném a neporušeném stavu v původních obalech s etikety (visačky).

5. Platba dobírkou Zboží bude zasláno na adresu, kterou jste uvedli při vyplňování objednávky. Pošta vydá zboží kupujícímu oproti platbě v hotovosti. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu převzít zboží. V případě, že kupující nevyzvedne zboží ve lhůtě daném přepravci a toto zboží bude vráceno zpět prodávajícímu, má prodávající právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody - jednorázový poplatek 300,-Kč. Jestliže prodávající obdrží balík zpět, kupující má právo na splnění této objednávky, jakožto i dalších objednávek jen při platbě předem na účet prodávajícího.
Platba převodním příkazem (složenkou) Zvolíte-li tuto možnost budeme Vás po obdržení objednávky kontaktovat e-mailem ve kterém obdržíte údaje, dle kterých uskutečníte převod (částku zasílejte na bankovní účet č.ú. 0988297309/0800, jako variabilní symbol uvádějte čislo Vaší objednávky). Účet máme u České spořitelny a tak na něj můžete vkládat hotovost na každé pobočce České spořitelny na č.ú. 0988297309/0800. Zboží bude expedováno dle dodacích lhůt po obdržení platby na náš účet a zasláno s odpovídajícím pojištěním Českou poštou. V případě stornování objednávky, nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno), budete o vzniklé situaci neprodleně vyrozuměni a finanční hotovost bude obratem vrácena na Váš účet.

Prohlídka zboží

Kupující je povinen po převzetí prohlédnout a vyzkoušet dodané zboží.

Reklamační řád

1. Na veškeré zboží poskytujeme zákonnou 24 měsíční záruční lhůtu, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným skladováním, nesprávným používáním a přetěžováním výrobku.

2. Případné reklamace vyřídíme k Vaší plné spokojenosti a v souladu s platnými právními předpisy. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození a tyto neprodleně hlásil přepravci. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

3. Postup při reklamaci:
a) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
b) zboží zašlete jako doporučený pojištěný balík (ne na dobírku) na naši adresu
c) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
d) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a záruční list, pokud byl součástí

4. Vaši reklamaci vyřídíme co možná nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu najdete na stránkách ČOI nebo Vám ho na požádání sdělí prodávající.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Reklamační řád platí od 1. července 2016

Ochrana osobních dat

1. Provozovatel obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu obchodu, nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

2. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Kontaktní údaje prodávajícího: doručovací adresa - nám. Tržní 657/12, Liberec I - Staré Město, 460 01. Adresa elektronické pošty - info@ok-sport.cz, telefon +420 485 106 003.

 

V Liberci dne 7.10.2016, Jan Kudrna jednatel Ski Trade s.r.o.

 

Zavolejte nám 485 106 003